CONCILIACION 354 Asimarc
1 Hlas | 114 Náštevy | Váš hlas [?]
CONCILIACIÓN 355 Asimarc
0 Hlasov | 36 Náštevy | Váš hlas [?]
CONCILIACIÓN FAMILIAR 183 Asimarc
2 Hlasov | 109 Náštevy | Váš hlas [?]
CURSO FAMILIA 178 Asimarc
2 Hlasov | 434 Náštevy | Váš hlas [?]